Till startsida

Publikationer

Böcker

Political Leadership, Nascent Statehood and Democracy: A Comparative Study, kommande 2014, Oxford: Routledge, med Isabell Schierenbeck.

The Prospects of Security Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition? (2007) Göteborg Studies in Politics, no 105.

 

Bokkapitel

“Swedish Neutrality and Military Non-Alignment” i Pierre, Jon et al. (red.) Swedish Politics, forthcoming, 2014, Oxford: Oxford University Press, med Ulf Bjereld.

“The Comprehensive Test Ban Negotiations: Explaining Why India Opted Out” i Mordechai Melamud, Paul Meertz & I William Zartman (red.), Negotiating the Nuclear Test Ban Regime, kommande 2013, Cambridge: Cambridge University Press.

”Stabilitet och förändring i utrikespolitikens grundkomponent” (2011, 2007) i Brommesson, Douglas & Ann-Marie Ekengren (red) Sverige i världen Malmö: Gleerups utbildning AB.

”Svenska fiskare om utfiskningsproblemet”(2009) in Jagers, Sverker (ed) Rätt grönt – Vänbok till Lennart J. Lundqvist, Göteborgs Universitet, with Daniel Berlin.

”Därför erkänner inte stater mänskliga rättigheter. Två internationalpolitiska förklaringar till den goda världens fördröjning.”(2005) i Bjereld, Ulf, Marie Demker, Jan Ekecrantz & Anne-Marie Ekengren (eds) Det hyperindividualiserade samhället Umeå: Borea.

”Hållbar utveckling och internationellt samarbete”(2005) i Jagers, Sverker (ed) Hållbar utveckling som politik Malmö: Liber, med Daniel Berlin.

”Statens strategi för att öka valdeltagandet bland utländska medborgare i Sverige, 1976-2002”(2004) in Borevi, Karin & Per Strömblad (eds) SOU 2004:49, Stockholm, med Carl Dahlström.

 

Artiklar (vetenskapliga)

“From Nordic Neutrals to Post-Neutral Europeans: Similarity and Change in Finland’s and Sweden’s Policy Transformation” Cooperation and Conflict, 2010, vol. 45(4), med Ulf Bjereld.

“The Road to Democracy: Exploring the Impact of Leadership Guidance” Statsvetenskaplig Tidskrift 2008/1, med Isabell Schierenbeck.

”I den nationella identitetens intresse? Identitetsbegreppets förklaringskraft i utrikespolitisk analys” Politologen, Maj 2000.

 

Artiklar (övriga)

”Utveckling men inte ödeläggelse”, tema ”Atomens återkomst?” Internationella Studier, no 1, 2011.

”Nyväckt vision om nedrustning: Om ickespridningsfördragets framtidsutsikter” Internationella Studier, no 4, 2008.


Pågående arbete

“Key to Democracy? Political Leadership at Nascent Statehood”, artikel med Isabell Schierenbeck.

“An Ecological State Failure? The Environmental Concerns of Swedish Fisherman”, artikel med Daniel Berlin.

“Coming Together over Trade? A Study of the Resumed Dialogue between India and Pakistan”, artikel Josefine Pernes.

“Anarchical Fostering without Structural Realism: The Social Mechanism for Learning Self Help”, artikel.

“Iran’s Nuclear Ambitions”, artikel.


“Working Papers”

“Hidden Treasure or Sinking Ship? Diagnosing the Study of Political Leadership”, QoG Working Paper Series 2009:27, med Isabell Schierenbeck,

“Navigating Towards Effective Fishery Management: Exploring the Dynamics of Compliance” QoG Working Paper Series 2007:9, med Daniel Berlin och Sverker C. Jagers.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta