Till startsida
Webbkarta

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONER

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution - mitt i staden, mitt i debatten! Vår forskningsprofil fokuserar på väljare och val, opinion och demokrati, bygget av goda politiska institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik, korruption samt politiska idéer. Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med det omgivande samhället.

Vårt utbildningsutbud omfattar omkring 1400 studenter per läsår. Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi utbildar blivande lärare i samhällskunskap och medverkar på en rad andra utbildningsprogram vid Göteborgs universitet.

19.8 miljoner från Vetenskapsrådet till statsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen 2014 inom humaniora och samhällsvetenskap. Det ger forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 19.8 miljoner kronor. Läs mer

RJ ger statsvetare drygt 22 miljoner

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och har i år beviljat forskningsanslag på drygt 22 miljoner kronor till statsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet. Läs mer

Alumn

Har du läst hos oss är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig.

Vårt alumnnätverk erbjuder ett utbyte av professionella och kollegiala kontakter, information om forskning, praktik, arbetsmöjligheter, vidareutbildning, konferenser samt möjlighet till regelbundna träffar och allt annat som ett alumnnätverk kan ge.

Anmäl dig till alumnnätverket här.

Information till nya studenter

Välkommen som student hos oss!

Datum för start och introduktion av din kurs eller ditt program hittar du på GUL:s öppna sidor. Där finns också preliminära scheman, kursplaner, litteraturlistor samt annan viktig information.

Ny termin

En snabbguide in i terminen, för både nya och återkommande studenter.

VALU 2014

Resultatet av SVT:s vallokals-undersökning presenteras av Sören Holmberg.